Hur länge är en tvättvätskenivåbrytare senast? | 2018 | artiklar

Hur länge är en tvättvätskenivåbrytare senast?


För de flesta bilägare är det viktigt att vara säker på vägen när det gäller vägarna och något som de tar väldigt seriöst. Se till att alla säkerhetsfunktioner som är funktionella är inte en lätt uppgift, men något som är värt ansträngningen. När det finns smuts eller smuts på bilens vindruta, måste du använda tvättvätskan för att ta av den. Spolvätskan måste komma från en behållare. För att bestämma när mer behöver läggas till behållaren, måste din tvättvätskenivåbrytare vara fortsatt funktionell.

Precis som de andra strömbrytarna eller sensorerna på din bil, är vätskenivåns brytare tillverkad för att vara en livstidsparti. Med alla de olika farorna under bilens motor som kan leda till skador på denna omkopplare, vilket innebär att du måste hålla koll på varningsskyltar när reparationer behövs. Om du använder vatten istället för spolvätska kan det leda till att mögel utvecklas på strömbrytaren. Denna form kommer att förbjuda omkopplaren att få noggranna avläsningar. Genom att använda rekommenderad tvättvätska för ditt fordon kommer du att kunna undvika några reparationsproblem.

I vissa fall kommer skadorna som görs på tvättvätskeomkopplaren att orsakas av frysningstemperaturer. Om vätskan fryser inuti omkopplaren kan det leda till att det blir kortslutet och inte fungerar ordentligt. Om du tar tid att inspektera tvättvätskebehållaren från tid till annan kan du få problem med att upptäcka problem innan de blir ett stort problem.

När det finns ett problem med den här omkopplaren kan du börja märka vissa varningsskyltar:

  • Spolvätskan drar ut och det finns ingen indikeringslampa för att varna dig
  • Spolarbehållaren är full, men den låga indikatorlampan lyser
  • Indikatorlampan med låg brickvätska blinkar på och av felaktigt

När problemen med brännvätskenivånsomkopplaren upptäckts måste du agera snabbt för att få dem åtgärdade. En professionell mekaniker kan hjälpa dig vid byte av tvättvätskenivåbrytaren och få den fixad direkt.

Tidigare Artikel

Symtom på en dålig eller felaktig vindrutetorkare påfyllning

Symtom på en dålig eller felaktig vindrutetorkare påfyllning

För att effektivt rensa vindrutan av vatten, smuts, buggar eller annat skräp måste du ha vindrutetorkareblad som är i gott skick. De flesta......

Nästa Artikel

P0700 OBD-II-problemkod: Fel i överföringssystemet

P0700 OBD-II-problemkod: Fel i överföringssystemet

P0700 koddefinition P0700 är en generisk OBD-II-kod som indikerar ett fel i transmissionsstyrsystemet. Denna kod kan ses med shift solenoidkoder eller......