Kansas Parkeringslagar: Förstå grunderna 2020 |artiklar

Kansas Parkeringslagar: Förstå grunderna


Kansas-förare är ansvariga för att parkera korrekt och följa lagarna. De måste också se till att deras fordon inte blir en fara när de parkeras. Det finns ett antal lagar i staten som dikterar var du kan parkera. Däremot kan städerna ha sina egna tilläggsregler som du också måste följa. Underlåtenhet att följa lagen kan resultera i att få en biljett och en böter, såväl som potentiellt att ha ditt fordon bogserat.

Parkera alltid i bestämda områden, och om du måste parkera längs vägen på grund av en nödsituation, måste du till exempel se till att du drar ditt fordon så långt bort från vägen som möjligt.

Parkering är inte tillåtet i många områden

Det är viktigt att komma ihåg att det finns många ställen där du inte kommer att kunna parkera ditt fordon under några omständigheter. Förare i Kansas får inte parkera i ett korsning eller inom en gågata vid ett korsning. Det är också olagligt att parkera framför en uppfart. Förutom böter och eventuellt att fordonet bogseras bort är det ett besvär för den person som äger uppfart. En del av ansvarig parkering är tillmötesgående.

Om gatan är smal får du inte parkera på vägens sida om det skulle störa trafikflödet. Dessutom är dubbel parkering, ibland kallad parkering två djup, olaglig. Detta skulle göra att den rörliga delen av vägen blir smalare och skulle störa trafiken, och det är därför olagligt.

Du får inte parkera på broar eller andra upphöjda strukturer (t.ex. övergångar) på en motorväg eller i en tunnel. Förare får inte parkera inom 30 meter från ändarna av en säkerhetszon. Du kan inte parkera på järnvägsspår, i medianer eller crossovers, eller på kontrollerade tillfartsvägar.

Det är olagligt att parkera inom 15 meter av en brandvatten eller inom 30 meter av en korsning vid ett korsning. Du kan inte parkera inom 30 meter av en trafiksignal eller stoppskylt heller. Du måste vara säker på att du inte parkeras inom 20 meter från en brandstation eller 75 meter om den är uppladdad av brandverket.

Parkeringsplatser utsedda för personer med funktionshinder får endast användas av de som har särskilda skyltar eller skyltar. Om du parkerar på ett av dessa ställen, vanligtvis betecknas med blå färg och tecken, och du har inte specialskyltar eller skylt, kan du bötas och eventuellt bogseras.

Det är mycket viktigt att du alltid tar dig tid att kolla för att leta efter tecken, eftersom de kan utse ett område som gränsvärden för parkering, även om det annars skulle tyckas som om du kunde parkera där. Följ riktlinjerna för de officiella skyltarna så att du inte riskerar att få en biljett.

Tidigare Artikel

Vindruta lagar i Utah

Vindruta lagar i Utah

Förare i Utah måste följa trafiklagarna för att hålla sig själva och andra säkra på vägarna. Men förutom reglerna på vägen måste bilister också se till......

Nästa Artikel

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Dagens motorer är komplexa och bygger på flera rörliga delar som måste fungera tillsammans för att fungera effektivt. Sensorer är emellertid en ofta......