Symtom på dåliga eller bristande bränsleinsprutningsringar 2020 |artiklar

Symtom på dåliga eller bristande bränsleinsprutningsringar


Bränsleinsprutare o ringar är en komponent som finns på nästan alla fordon utrustade med bränsleinjektorer. Injektorn o ringar som tätar injektorns spets med inloppsröret och bränsleskenan. Eftersom bränsleskenan, injektorerna och insugningsröret är separata komponenter, behöver de en tätning när de är helt monterade och säkrade ihop. Bränsleinsprutningsförseglingar tillverkas vanligtvis av polyuretan eller nitrilgummi på grund av deras bränslebeständiga egenskaper. Medan o-ringarna är gjorda för att vara tunga, kan de med tiden slita ut och orsaka problem med fordonet. Vanligtvis dåliga eller otillräckliga o-ringar kommer att producera några symtom som kan varna fordonet för en potentiell fråga.

1. Bränsleluft från motorrummet

Ett av de första symptomen på en problematisk bränsleinsprutare eller ring är en bränsle lukt. Om bränsleinsprutaren o ringer upp eller spricker, kan de läcka bränsleångor som orsakar bränslelukt från motorrummet. Lukten blir så småningom starkare eftersom läckan blir större.

2. Bränsleläckage

Ett annat symptom på en problematisk bränsleinsprutare o ring, som ofta kommer strax efter lukten, är en bränsleläckage. Om någon av ringarna rinner eller slits ut läcker de bränslet vid basen eller på insprutarens övre del. Vanligen kommer en bränsleläckage att ge en mycket stark lukt som kan signalera ett problem. På grund av bensins höga brandbarhet bör eventuella bränsleläckor behandlas så snart som möjligt för att förhindra att de blir en potentiell säkerhetsrisk.

3. Svårt start, fel och minskning av kraft och acceleration

Ett annat symptom på problematiska bränsleinsprutare o ringar är motor prestanda problem. Motorproblem uppstår efter en injektor o ringen har läckt tillräckligt för att upprota fordonets luftbränsleförhållande. En dålig injektor o ring kan orsaka att fordonet upplever svårigheter att starta, misslyckas, en kraftförlust, acceleration och bränsleeffektivitet, och i mer allvarliga fall, till och med stalling. Vanligtvis kommer motorens prestationsproblem att komma efter bränslelukt eller läckage.

Vid byte av bränsleinsprutare o ringar är inte ett rutinunderhållsförfarande, de flesta tillverkare har ett föreslaget utbytesintervall för dem för att förhindra att de kan misslyckas. Om ditt fordon uppvisar något av ovanstående symtom eller om du misstänker att en av dina bränsleinsprutare eller ringar kan ha problem, ska du inspektera fordonet av en professionell tekniker som en från Vermin Club för att avgöra om någon av dem behöver bli ersatt.

Tidigare Artikel

Hur man köper en bra kvalitetsruta

Hur man köper en bra kvalitetsruta

Vindrutan i ditt fordon skyddar dig från utsidan, liksom eventuella skräp som kan flyga i din väg. Det tar ganska slår i sin livstid, så det är inte......

Nästa Artikel

B1954 OBD-II Problemkod: Sätet Fram Upp / Ned Potentiometer Feedback Kretsfel

B1954 OBD-II Problemkod: Sätet Fram Upp / Ned Potentiometer Feedback Kretsfel

B1954 koddefinition En B1954 problemkod indikerar att fordonets motorstyrningsenhet (ECU) har upptäckt ett kretsfel relaterat till en av framsätets......