P2573 OBD-II Problemkod: Direkt Ozonreducering Katalysator Sensor Circuit Range / Performance 2020 |artiklar

P2573 OBD-II Problemkod: Direkt Ozonreducering Katalysator Sensor Circuit Range / Performance


P2573 koddefinition

P2573-problemkoden hänför sig till detektering av spänning i den direkta ozonreduceringskatalysatorns försämringssensorns krets som ligger utanför tillverkarens normala driftsområde.

Vad P2573-koden betyder

Motorns styrmodul utnyttjar data från syrgasavkännare för att bestämma graden av ozonreduktionskatalysatorförslitning för var och en av omvandlarna. Om sensorerna inte upptäcker den korrekta försämringsgraden, lagras P2573-koden och kontrollampan tänds också.

Vad orsakar P2573-koden?

Följande är de vanligaste orsakerna till P2573-koden:

  • Felaktig ozonreduceringskatalysator försämringssensor
  • Dålig syre-sensorer - om så är fallet kommer det vanligtvis att finnas en syre-sensorkod förutom P2573-koden
  • Några av de bidragande faktorerna för den här koden är att använda fel bränsle, en felaktig kylvätsketemperatur sensor eller problem med avgasgrenröret

Vilka är symtomen på P2573-koden?

Som det är fallet med många problemkoder kan omfattningen av de symtom du kan uppleva variera mycket. För vissa drivrutiner är de enda problemen den lagrade koden och kanske Check Engine Light är upplyst. Men i många fall kommer det också att finnas problem med fordonets drivbarhet. Motorn kan chug och tveka, och du kan höra ljudande ljud medan du försöker accelerera. I vissa fall kan motorn stanna, eller det kanske inte börjar alls.

Hur diagnostiserar en mekaniker P2573-koden?

När mekanikern diagnostiserar koden börjar de genom att ansluta sin OBD-II-skanner till ditt fordon. Fordonet har en inbyggd dator som lagrar koder och data om bilen eller lastbilen. Skannern kan komma åt dessa data och ge tekniken värdefull information när det gäller att diagnostisera och reparera fordonet. De vill också återställa fordonet och köra det för att se om koden returnerar. Detta låter dem veta om koden utlöstes av misstag eller inte.

Vanliga misstag vid diagnos av P2573-koden

Det största problemet med feldiagnos för P2573-koden gör inte en fullständig undersökning av problemet som ledde till att katalysatorn misslyckades med direkt ozonreduktion. De gör fela reparationer eftersom de inte gräver tillräckligt djupt för att hitta den verkliga orsaken till problemet med fordonet.

Hur seriös är P2573-koden?

Symtomen kan variera ganska mycket. I vissa fall kan föraren inte veta att bilen har ett problem tills de tar in det för en checkup. Men det kan också vara några allvarliga problem med fordonet, och det kan vara svårt att köra det. Bilen kunde stanna, och den kommer inte ha den kraft som den borde ha. Låt aldrig ditt fordon checkas ut. Ta det till en mekaniker så att de kan hantera P2573-koden och alla andra problem som fordonet kan ha.

Vilka reparationer kan fixa P2573-koden?

Nedan följer några reparationer som mekaniker kan använda för P2573-koden:

  • Kontrollera ledningar och anslutningar för korrosion och avstängning
  • Byt ut direktsondensorn för ozonreduceringskatalysator
  • Byt ut syrgasgivare

Ytterligare kommentarer för överväganden om P2573-koden

Tekniker rapporterar att de ofta kommer att se upprepade misslyckanden av katalysatorn för direkt ozonreduktion när det finns andra koder i fordonet och de lämnas obevakade. Därför är det så viktigt för förare att ta hand om bilen eller lastbilen och få de reparationer de behöver så snart de presenterar sig. Om du väntar för länge och ett antal koder lagras, kommer det att innebära större problem med fordonet och mer reparationer för fordonet. Ta dig tid att hitta en kvalificerad mekaniker som kan diagnostisera och reparera ditt fordon.

Behöver du hjälp med en P2573-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Vindruta lagar i Utah

Vindruta lagar i Utah

Förare i Utah måste följa trafiklagarna för att hålla sig själva och andra säkra på vägarna. Men förutom reglerna på vägen måste bilister också se till......

Nästa Artikel

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Dagens motorer är komplexa och bygger på flera rörliga delar som måste fungera tillsammans för att fungera effektivt. Sensorer är emellertid en ofta......