P2305 OBD-II Problemkod: Tändspole "B" sekundär krets 2020 |artiklar

P2305 OBD-II Problemkod: Tändspole "B" sekundär krets


P2305 felkodsdefinition

P2305 är en allmän OBD2 diagnostisk problemkod (DTC) som pekar på ett fel i tändspolens B sekundära krets. Denna kod kan ses med felbrandkoder och andra drivkravskoder.

Vad P2305-koden betyder

P2305-koden betyder att det finns ett fel i tändspolen Bs sekundära krets. Tändspolarna används för att rampa upp elen från batteriet för att ge gnistan som tändar bränslet.

När det här felet upptäcks är ett kontroll motorljus aktiverat och det kommer att synas på instrumentpanelen. Förutom kontrollmotorlampan ställs ett felsäkert läge in och förblir i kraft tills koden är reparerad eller normal drift hittas.

Vad orsakar P2305-koden?

 • Korroderad, intermittent eller dålig elektrisk anslutning

 • Tändspole 2 som har misslyckats

 • Öppna eller korta i ledningsnätet för tändspolen 2

 • Tändstift som har misslyckats

Vilka är symtomen på P2305-koden?

 • Kontrollera motorljuset som finns i instrumentbrädan
 • Motor felaktigt
 • Grovlöpande motor
 • Brist på motoreffekt

Hur diagnostiserar en mekaniker P2305-koden?

 • Installera ett skanningsverktyg i DLC-porten och kontrollera efter koder som lagras i ECU

 • Observera alla koder som är närvarande och tillhörande frysdata

 • Rensa alla koder för en ny start

 • Fordonet kommer att tas på en provkörning under liknande omständigheter som frysdata.

 • Därefter utförs en visuell inspektion som letar efter skadade eller slitna gnistkomponenter samt kontroll av tändstiftspolen och ledningarna.

 • Skanningsverktyget kommer då att användas för att övervaka driften av sekundär tändspolningskretsen.

 • Motståndet för spolen kommer att kontrolleras.

 • Slutligen kommer tändstiftet att inspekteras.

Vanliga misstag vid diagnos av P2305-koden

Fel kan göras med någon kod om stegen inte är färdiga i ordning eller hoppas helt över. Alla komponenter måste testas och inspekteras innan de byts ut för att undvika att de felaktiga komponenterna byts ut. Om delar inte testas före byte kan de inte fixa felet.

Hur seriös är P2305-koden?

P2305-koden hindrar inte att fordonet körs under nästan alla omständigheter. Med några koder ska de repareras så snart som möjligt för normal fordonsdrift.

Vilka reparationer kan fixa P2305-koden?

 • Tändstift ersatt
 • Reparera eller reparera elektrisk anslutning
 • Öppna eller korta i tändspolarmen repareras
 • Felaktig tändspole ersatt

Ytterligare kommentarer för överväganden om P2305-koden

Ett viktigt steg vid diagnos av P2305-koden är inspektion av tändstiftet. Om tändstiftets elektrod ska bäras ökar det avstånd som gnistan måste hoppa för att kunna tända bränslet. När detta händer ökar motståndet för hela kretsen. Kontrollera tändstiftets gap och jämföra det med tillverkarens rekommenderade lucka.

Behöver du hjälp med en P2305-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

En köparens guide till 2012 Dodge Durango

En köparens guide till 2012 Dodge Durango

2012 Dodge Durango är en mer bränsleeffektiv SUV men ger fortfarande allt utrymme och kraft du behöver. Durango kan dra upp till 7 400 pund vilket gör......

Nästa Artikel

Hur man reparerar en dörrlås aktuator

Hur man reparerar en dörrlås aktuator

Dörrlåsens manöverdon är utformade för att låsa upp och låsa upp en dörr utan att dra på en kabel och stång. I vissa bilar är dörrlåsens manöverdon......