P0619 OBD-II-felkod: Alternativ bränslekontrollmodul RAM / ROM-fel 2020 |artiklar

P0619 OBD-II-felkod: Alternativ bränslekontrollmodul RAM / ROM-fel


P0619 koddefinition

En P0619-felkod indikerar ett problem i det alternativa minnet för bränslekontrollmodul för slumpmässigt åtkomst / läsminne. Utöver drivaggregatens styrmodul (PCM) kan denna typ av problem detekteras av följande moduler: styrenheten för antennstyckbromsen, stöldskyddsmodulen, kroppsregulatormodulen, klimatkontrollmodulen, cruise control-modulen, styrmodulen för bränsleinsprutning, instrumentpanelens kontrollmodul, närhetsvarningsmodul, dragstyrningsmodul och turbo-kontrollmodul. En liknande kod till en P0619 kod är en P0618 problemkod.

Vad P0619-koden betyder

Lagringen av en P0619 problemkod indikerar att det alternativa bränslestyrningsmodulet slumpmässigt åtkomstminne / läsminne har lidit ett fel. Medan de flesta fordon också belyser en Check Engine-lampa vid lagring av P0619-felkoden, kräver vissa modeller flera drivcykler, upp till åtta, innan lampan tänds.

Vad orsakar P0619-koden?

Den vanligaste orsaken till en P0619 problemkod är en felaktig alternativ bränslekontrollmodul. Några andra orsaker kan innefatta felaktiga ledningar eller anslutningar inom CAN (Bus) sele, ett lossat jordband eller trasig ledning inom en av kontrollmodulerna och en felaktig CAN-buss.

Vad är symtomen på P0619-koden?

Symtom på en P0619 problemkod är motorstallning, grov tomgång, dålig acceleration, problemskiftning och en minskning av fordonets bränsleeffektivitet.

Hur diagnostiserar en mekaniker P0619-koden?

För att framgångsrikt kunna diagnostisera en P0619 problemkod behöver mekanikern en OBD-II-skanner, en digital volt / ohmmeter, ett CAN Bus-system kopplingsschema och en specialiserad CAN-skanner. Mekanikern behöver också slutföra följande steg:

  • Börja med att visuellt inspektera alla ledningar, kontakter och andra komponenter, letar efter fel, korrosion eller annan skada.
  • Haka upp skannern till den diagnostiska kontakten och hämta alla lagrade koder och frysa ramdata. Detta gör att mekanikern kan rensa koderna i den ordning de lagrats.
  • Använda den specialiserade scannern, testa tapparna på CAN-bussen. Koppla bort alla relaterade kontrollmoduler innan du gör det för att förhindra skador och minnesförluster. Installera också en minnesbesparande enhet för att hjälpa till med minnesförhindrande.
  • Använd digital volt / ohmmeter för att kontrollera referensspänningen och marksignalen för systemkretsarna, kontakterna och säkringarna. Testa kontrollmodulens jordkretsar för kontinuitet med batteriet.
  • Dessutom kan mekanikern använda ett kopplingsschema för CAN Bus-systemet för att kontrollera kontinuiteten mellan de relaterade styrmodulerna med digital volt / ohmmeter.
  • Rensa koden och testa systemet för att se om felkoden returnerar.

Vanliga misstag vid diagnos av P0619-koden

Vid diagnos av problemkoder på PCM måste mekaniker rensa koderna i den ordning de lagrats. Ett vanligt misstag med en P0619 problemkod uppstår när denna procedur inte följs. Oftast kommer en mekaniker att behandla de symptom som uppstår som en reaktion på kommunikationsfelet och inte den ursprungliga källan till koden, ett fel på den del av RAM / ROM-modulen för alternativ bränslekontrollmodul. Detta leder därefter till att problemet inte blir löst och koden återvänder.

Hur seriös är P0619-koden?

Vänsterfixerad, en P0619 problemkod kan leda till problem med motorn i form av fel, acceleration och bränsle körsträcka. Dessutom kan problemen i samband med en P0619 problemkod leda till hårdskiftning med fordonet ifråga.

Vilka reparationer kan fixa P0619-koden?

Vid reparation av en P0619 problemkod ska mekanikern utföra följande:

  • Byt ut eventuella skadade eller felaktiga ledningar, kontakter eller komponenter. Detta inkluderar kretsar associerade med de olika relaterade styrmodulerna. Vid byte av ledningar inom CAN-bussens sele, är det lättare att byta hela seleen i stället för enskilda ledningar.
  • Byt ut eventuella felaktiga kontrollmoduler, särskilt den alternativa bränslekontrollmodulen, eftersom det ofta är orsaken till lagringen av en P0619 problemkod.

Behöver du hjälp med en P0619-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Vindruta lagar i Utah

Vindruta lagar i Utah

Förare i Utah måste följa trafiklagarna för att hålla sig själva och andra säkra på vägarna. Men förutom reglerna på vägen måste bilister också se till......

Nästa Artikel

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Dagens motorer är komplexa och bygger på flera rörliga delar som måste fungera tillsammans för att fungera effektivt. Sensorer är emellertid en ofta......