Är det viktigt att hålla flytande i vindrutespolarens behållare? 2020 |artiklar

Är det viktigt att hålla flytande i vindrutespolarens behållare?


Din bil är utrustad med ett system för att rengöra vindrutan om den är smutsig, kallad vindrutespolarsystemet. Ditt vindrutespolarsystem innehåller:

  • Vindruta tvättvätskebehållare
  • Spolvätskepump
  • Slangar för att sprida vätskan
  • Vindrutespolarens munstycken
  • Vindrutetorkare system

Syftet med tvättvätska

Medan tvättvätskan är i behållaren som ska användas som den behövs, utför vätskan också en annan funktion i behållaren. Spolvätskan är ett smörjmedel för de inrymda delarna, inklusive tvättvätskepumpen och slangarna. Om det inte finns någon tvättvätska i vätskebehållaren kan de inre delarna av pumpen korrodera och plastdelarna kan försämras. Om spolarvätskepumpen inte kan pumpa med samma kraft eller om gummitrådarna torkar och sprickar inifrån, kan tvättvätskesystemet läcka, sluta fungera effektivt eller sluta fungera helt.

Körning av tvättvätskepumpen när det inte finns någon vätska i tanken orsakar extra påkänning på pumpen och kommer att slita ut det extremt snabbt. Om du vet att du är ur tvättvätska, var försiktig så att du inte aktiverar vindrutespolarna.

Viktigast, om det inte finns någon tvättvätska i vindrutespolarvätskebehållaren, kommer du inte att kunna rengöra vindrutan om den blir smutsig. Detta kan ge ett stort säkerhetsproblem om du kör i förhållanden där du kan få lera eller smuts på vindrutan. Torkarbladet sprider bara lera om du inte kan applicera tvättvätska i glaset.

Var noga med att hålla tvättvätska i vätskebehållaren.

Tidigare Artikel

P2315 OBD-II-problemkod: Antändelsespole F Primär kontrollkrets Låg

P2315 OBD-II-problemkod: Antändelsespole F Primär kontrollkrets Låg

P2315 koddefinition P2315 diagnostiska problemkoden är en indikation på att det finns ett problem med tändspolen F-primärstyrkretsen. Relaterade......

Nästa Artikel

Hur man ser till att bränsleinsprutare mottar rätt spänning

Hur man ser till att bränsleinsprutare mottar rätt spänning

Om motorn är igång kan det vara problem med fordonets bränslesystem. Att ha en defekt injektor kan orsaka att en av dina cylindrar inte tänds helt,......