Hur ofta behöver min bromsvätska flush? 2021 |artiklar

Hur ofta behöver min bromsvätska flush?


En broms används för att sakta ner ett fordon till ett stopp. När föraren klarar av bromspedalen överförs kraften från bilen till bromsokarna och dynorna genom en vätska. Vätskan färdas till slavcylindrar vid varje hjul och fyller dem, tvingar kolvarna ut för att applicera bromsarna. Bromsar överför kraft till däck genom att använda friktion. Modernt fordon har ett hydrauliskt bromssystem på alla fyra hjul. Det finns två typer av bromsar; skiv- eller trumbromsar.

Vad är bromsvätska?

Bromsvätska är en typ av hydraulvätska som används i bromsar och hydrauliska kopplingstillämpningar i bilar. Det används för att överföra kraft som appliceras på bromspedalen av föraren till tryck som utövas på bromssystemet och för att intensifiera bromskraften. Bromsvätska är effektiv och fungerar eftersom vätskor inte är märkbart komprimerbara. Dessutom fungerar bromsvätska som smörjmedel för alla avtagbara delar och förhindrar korrosion, vilket gör att bromssystemen kan fungera under längre perioder.

Hur ofta ska bromsvätskan spolas?

Bromsvätskan bör bytas vartannat år, detta förhindrar bromsfel och upprätthåller kokpunkten på en säker nivå. Periodisk spolning och påfyllning är nödvändig för underhåll av bilar.

Bromsvätskan måste spolas eftersom bromssystemet inte är oförstörbart. Gumminet i ventilerna i bromssystemets komponenter försämras slutligen. Dessa sediment hamnar i bromsvätskan, eller själva vätskan blir gammal och sliten ut. Fukt kan infalla bromssystemet, vilket kan leda till rostbildning. Så småningom kommer rosten att svälla ut i bromsvätskan. Dessa flingor eller sediment kan orsaka bromsvätska att ha ett brunt, sudsy och lerigt utseende. Om det inte spolas, orsakar det att ett bromssystem är ineffektivt och har minskad stoppkraft.

Tidigare Artikel

Så här felsöker du ett kepsskydd som inte öppnas

Så här felsöker du ett kepsskydd som inte öppnas

En av de mest frustrerande situationer som en bilägare kan uppleva visar upp till en bensinstation med en bil med fastnat gaslock eller bränsleport. Det......

Nästa Artikel

Handboken för juridiska bilmodifieringar i Connecticut

Handboken för juridiska bilmodifieringar i Connecticut

Om du bor i Connecticut eller planerar att flytta till staten och vill ändra ditt fordon, måste du veta vad lagen tillåter för att du är street legal.......