Hur länge har en spänningsbrytare senast? 2020 |artiklar

Hur länge har en spänningsbrytare senast?


Traktionskontroll hjälper till att förhindra att fordonet förlorar dragkraft medan du kör längs vägen. Traktorkontrollsystemet är påslagen när ingången och gasmomentet inte stämmer överens med förhållandena på vägytan. Några av de saker som systemet gör är att bromsstyrka till ett eller flera hjul, minska gnistorna till en eller flera cylindrar eller minska bränsleförrådet. Traktorkontrollen slår på och stänger av styrsystemet.

Alternativet att stänga avdragsreglaget med strömbrytaren är tillgängligt eftersom vissa förare inte gillar ingreppet och tycker att det är irriterande. Om du avaktiverar systemet med dragreglaget, kommer en varningslampa att lysa på instrumentbrädan för att påminna dig om att dragstyrning inte är tillgänglig. Systemet stannar tills du sätter på det igen, eller tills du startar bilen igen.

Traktorkontrollsystemet slås automatiskt på varje gång du startar ditt fordon, så om du föredrar att ta av den, måste du göra det manuellt varje gång du startar bilen. Vidare stängs inte av spärrreglaget av det antiblåsfria bromssystemet, vilket är viktigt att komma ihåg.

Med tiden kan bromsreglaget gå sämre och ha på sig. Det beror på att det är en elektrisk del och är benägen att slita. Traktorkontrollen och låsningsbromssystemet är nära besläktade, så ett problem med att man kan orsaka problem med den andra, varför det är viktigt att din bil diagnostiseras av en mekaniker.

Eftersom dragreglaget kan gå dåligt och misslyckas med tiden, finns det några symtom som du borde vara medveten om som tyder på att det går dåligt.

Tecken på att din växelströmställare måste bytas ut är:

  • Varningslampan för spänningskontroll tänds

  • Knappen stänger inte av dragreglaget

  • Knappen slår inte på dragreglaget

För att du ska ha en stabil och pålitlig bil, se till att en certifierad mekaniker ser ut för andra problem som din bil kan behöva minska ytterligare komplikationer med ditt fordon. Också, ha mekanikern byt ut dragreglaget för att säkerställa att bilen körs med full kapacitet.

Tidigare Artikel

Vindruta lagar i Utah

Vindruta lagar i Utah

Förare i Utah måste följa trafiklagarna för att hålla sig själva och andra säkra på vägarna. Men förutom reglerna på vägen måste bilister också se till......

Nästa Artikel

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Dagens motorer är komplexa och bygger på flera rörliga delar som måste fungera tillsammans för att fungera effektivt. Sensorer är emellertid en ofta......