Hur länge håller en kopplingsmaskindelare sist? 2020 |artiklar

Hur länge håller en kopplingsmaskindelare sist?


Kopplingshuvudcylindern är kopplad till kopplings slavcylindern genom en serie slangar. När du har tryckt in kopplingen, flyttar bromsvätskan från kopplingshuvudcylindern till slavcylindern. Detta gäller det nödvändiga trycket för att flytta kopplingen. Syftet med kopplingshuvudcylindern är att hålla bromsvätskan för när du trycker på kopplingen neråt. På så sätt är bromsvätskan alltid redo så att ditt fordon kan fungera smidigt.

Kopplingshuvudcylindern har både inre och yttre förseglingar som hjälper till att hålla bromsvätskan på plats. Med tiden kan dessa tätningar slita ut eller misslyckas. Om detta inträffar kommer kopplingshuvudcylindern att droppa bromsvätska och för att kopplingen inte ska fungera korrekt. Kopplingshuvudcylindern används varje gång du trycker på kopplingspedalen, så konstant användning av kopplingen kan bära den här delen snabbare ut.

Om det finns en tätningsläckage i kopplingshuvudcylindern märker du en mjuk pedal. Det betyder att pedalen har tappat sitt motstånd när du trycker ner kopplingen. Ett annat tecken på läckage i kopplingshuvudcylindern är ofta låg bromsvätska. Om du ständigt behöver fylla behållaren, ska du ha din kopplingshuvudcylinder såg på. Svårighetsbyte är ett tecken på att kopplingscylindern håller på att misslyckas. Om huvudcylindern helt har gått ut går kopplingspedalen hela vägen till golvet och kommer inte att stiga upp igen. Om detta händer kan du inte köra ditt fordon och din kopplingscylinder måste bytas ut.

Eftersom kopplingshuvudcylindern kan slita ut, läcka eller bli skadad över tid är det viktigt att känna symptomen att leta efter innan den helt misslyckas.

Tecken på att din kopplingshuvudcylinder behöver bytas ut är:

  • Du kan inte ändra växlar alls
  • Bromsvätska läcker runt kopplingspedalen
  • Kopplingspedalen går hela vägen till golvet
  • Det är högt ljud när du trycker på kopplingspedalen neråt
  • Du har ständigt låg bromsvätska
  • Du har svårt att byta växlar

Om du känner igen något av ovanstående symtom ovan bör du kontakta en mekaniker för att ersätta din kopplingsmaskins cylinder.

Tidigare Artikel

Vindruta lagar i Utah

Vindruta lagar i Utah

Förare i Utah måste följa trafiklagarna för att hålla sig själva och andra säkra på vägarna. Men förutom reglerna på vägen måste bilister också se till......

Nästa Artikel

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Kan en dålig sensor hindra en bil från att börja?

Dagens motorer är komplexa och bygger på flera rörliga delar som måste fungera tillsammans för att fungera effektivt. Sensorer är emellertid en ofta......