Hur kontrollerar en mekaniker en bilgenerators voltutgång? 2020 |artiklar

Hur kontrollerar en mekaniker en bilgenerators voltutgång?


Har du någonsin undrat hur en mekaniker kontrollerar din generator? Det är inte något som måste göras så ofta, eftersom vanligtvis generatorer är underhållsfria, och de kan vara i upp till 12 år utan att behöva repareras. När de misslyckas måste de fixas eller bytas ut, eftersom din bil inte kan driva batteriet ensam - när laddningen är borta slutar din bil att springa.

Det är en bra idé att få en mekaniker att testa alternatorn från tid till annan, speciellt om du ser din "laddnings" -ikon dyka upp och stanna kvar när du startar din bil. Det betyder inte nödvändigtvis att du har en dålig generator, men det är definitivt en indikation på att något är fel, så ha en mekaniker testa din generator.

Hur mekaniker testa generatorn

Mekanik använder en datoriserad laddningssystemtester för att kontrollera din generator. Detta kallas ett AVR-test, och det kan visa om det finns en svaghet i laddningssystemet, eller om du behöver reparera eller byta ut din generator. Det kan också identifiera problem som blåste säkringar, felaktig ledning, defekt tändningsbrytare, lösgörningsbälte eller andra problem.

En mekaniker kan också utföra ett spänningsprov, som är konstruerat för att mäta spänningen i batteriet när motorn går och släcker den. Spänningen bör öka när motorn startas, eftersom generatorn ger ytterligare ström. Om det inte ökar, är det ett problem med laddningssystemet.

En dålig alternator beror vanligtvis på ett eller flera vanliga problem. Ibland blir kontaktringar eller kolborstar slitna. Lager kan gå dåligt (det kan vara fallet om du hör ett ljud från din generator) eller spänningsregulatorn kan skadas. Ibland är det möjligt att reparera din generator. Andra gånger är ersättning den enda förnuftiga lösningen. Vermin-Club kan hjälpa dig att identifiera generatorproblem innan de blir svåra.

Tidigare Artikel

Handikappade förarlagar och tillstånd i Maine

Handikappade förarlagar och tillstånd i Maine

Det är viktigt att vara bekant med statens funktionshindrade förarlagar. Varje stat har sina egna riktlinjer, och Maine är inget undantag. Hur vet du om......

Nästa Artikel

P2010 OBD-II-problemkod: Inloppsfördelare Runner Control Circuit High Bank 1

P2010 OBD-II-problemkod: Inloppsfördelare Runner Control Circuit High Bank 1

P2010 problemkod definition P2010 är en generisk OBD2-felkod som indikerar ett fel i inloppsrörets styrkrets. Denna kod liknar P2005, P2006, P2007,......