P2572 OBD-II-problemkod: Direkt ozonreduktionskatalysator Förstörande sensorkrets 4 | 2018 | artiklar

P2572 OBD-II-problemkod: Direkt ozonreduktionskatalysator Förstörande sensorkrets 4


Vad betyder P2572-koden?

P2572 är en OBD-II generisk kod för motorns styrmodul (ECM) som detekterar ozonreduktionskatalysatorn har försämrats eller sensorn har misslyckats. Vissa problem kan vara från ett defekt regenereringssystem på dieselmotorer.

Vad orsakar P2572-koden?

 • ECM övervakar katalysatorn med sensorer som mäter katalysatorns funktion. När katalysatorsensorn detekterar katalysatorn kommer den att falla under angivna gränser för ozonsänkning, då kommer det att sätta på Check Engine-lampan och ställa in koden P2572.

 • Katalysatorn fungerar inte korrekt eller substratet inuti det är förorenat eller brutet, vilket tillåter att rena avgaser passerar genom den.

 • Katalysatorns sensor arbetar inte för att detektera O2-nivåer och orsakar felet.

Vad är symtomen på P2572-koden?

 • Kontrollampan tänds och koden är inställd i ECM-minne som ett fel. Ljuset kommer att fortsätta om inte problemet går bort i minst tre motornycklar.

 • Fordonet kan ha minskad effekt på grund av ECM-misslyckningsstrategin.

 • Fordonet kan ha rattling i avgaserna om katalysatorn är bruten.

 • Katalysatorn kan lysa rött hett om katalysatorn är inkopplad eller delvis smält.

Hur diagnostiserar en mekaniker P2572-koden?

 • Skannar efter koder och dokumenterar koden i ECM och tittar på frysta ramdata för problemet innan du rensar koderna och retesting.

 • Kör regenerering av katalysatorn på dieselmotorer än det här alternativet.

 • Kontrollera alla O2-sensorer för korrekt mätning och noterar eventuella problem som ska diagnostiseras.

 • Kontrollerar avgaserna för brutna katalysatorer eller O2 sensorns trådar bränns.

 • Ta bort katalysatorsensorn och letar efter föroreningar från en dålig katalysator.

 • Kontrollera kontakten och ledningarna för korrosion som orsakar en öppen eller kortslutning i sensorkretsen.

Vanliga misstag vid diagnos av P2572-koden

 • Rensa ECM-minneskoder innan du kontrollerar frysta ramdata för huvudfelproblemet, så felet kan dupliceras och repareras

 • Att inte rensa ECM-koderna efter koderna är fixerade

 • Underlåtenhet att springa regenerering för dieselmotorer innan man fördömer katalysatorn

Hur seriös är P2572-koden?

Kod P2572 är en indikation på att ECM har fått sensorsignaler att katalysatorn inte rengör avgasen innan den lämnar avgasen. Detta kommer att misslyckas med ett utsläppstest.

Vilka reparationer kan fixa P2572-koden?

 • Kör regenereringen för att rengöra katalysatorn i de flesta nyare dieselmotorer.
 • Reparera kontaktdonets katalysatorsensor för korrosion, smält eller lös anslutning.
 • Byt ut O2-sensorn bakom katalysatorn.
 • Byt katalysatorn och sensorn.

Ytterligare kommentarer för överväganden om P2572-koden

Kod P2572 är för katalysatorsensorn för vissa dieselmotorer och koden kan bero på regenerering av avgasen och har inte kört eller systemet har problem som behöver fixas för det. Regenereringssystemet rensar sot från avgaskatalysatorn och gör att det kan fungera vid rengöring av ozonföroreningarna igen.

Behöver du hjälp med en P2572-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

P0648 OBD-II Problemkod: Startspärren Lampstyrkrets

P0648 OBD-II Problemkod: Startspärren Lampstyrkrets

P0648 koddefinition När det finns ett fel i styrspärren för startspärren, lagras en P0648 problemkod i styrenhetens styrmodul (PCM) och kontrollampan......

Nästa Artikel

Symtom på en dålig eller felaktig tomgångskontrollventil

Symtom på en dålig eller felaktig tomgångskontrollventil

Den tomgångskontrollventilen, som också vanligen kallas inaktiv luftventil, är en motorkonstruktionskomponent som finns i en eller annan form på de......