P2005 OBD-II-problemkod: Insugningsdämpare Runner Control Stuck Open Bank 2 | 2018 | artiklar

P2005 OBD-II-problemkod: Insugningsdämpare Runner Control Stuck Open Bank 2


P2005 problemkod definition

P2005 är en generell OBD2-felkod som indikerar ett fel med inloppsrörets styrkrets.

Denna kod liknar P2006, P2007, P2008, P2009, P2010, P2013 och P2015.

Vad P2005-koden betyder

P2005-koden betyder att insugningsröret är fastlåst på banan 2. ECU styr manöverröret och när det befinner sig fast, öppnas P2005-koden utlöses. Detta medför att kontrollmotorljuset visas på instrumentbrädan.

Vad orsakar P2005-koden?

 • Stuck intagsmanifold runner
 • Dålig elektrisk anslutning
 • Kort eller öppen ledningsnät
 • Felaktig inloppsrörsmotorns löpstyrningsventil

Vad är symtomen på P2005-koden?

 • Det vanligaste symptomet är Check Engine Light som visas i instrumentbrädan.

 • Motorn kan också ha en grov motor tomgång och brist på kraft vid lägre hastigheter.

Hur diagnostiserar en mekaniker P2005-koden?

 • En mekaniker börjar med hjälp av ett skannverktyg för att kontrollera eventuella pågående, lagrade eller historikoder. Mekanik noterar alla frusningsramdata såväl som eventuella koder som ursprungligen hittades och då kommer koderna att rensas.

 • Mekanikern testar sedan fordonet i ett försök att duplicera symtom.

 • Efteråt utför de en visuell inspektion för att leta efter några slitna vakuumledningar, brutna eller skadade ledningar och annat slitage.

 • A skanningsverktyget kommer att användas för att övervaka inloppslöparens läge och inloppsrörspolarens styrenhet.

 • Slutligen används en handhållen vakuumpump för att testa inloppslöparen.

Vanliga misstag vid diagnos av P2005-koden

Vanliga misstag görs när steg inte följs i den angivna ordern eller hoppas över. När det händer är det lätt att sakna grundläggande fel i stället för större.

Hur seriös är P2005-koden?

 • P2005-koden kan indikera ett allvarligt fel om inkommande löpare misslyckas. Detta kan orsaka att löpare delar sugs in i motorn vilket orsakar omfattande skador.

 • För normal fordonsdrift ska P2005-koden repareras så snart som möjligt.

Vilka reparationer kan fixa P2005-koden?

 • Inloppsrörsmanifold runner ersatt eller repareras
 • Reparation öppen eller kort i ledningsnätet
 • Dåliga elektriska anslutningar är fasta
 • Byte av insugningsrörspärrstyrnings solenoid

Ytterligare kommentarer till överväganden om P2005-koden

Ett avancerat avsökningsverktyg är ett viktigt verktyg vid diagnos av P2005-koden. Det möjliggör åtkomst till levande dataströmmen, som berättar teknikerens sensor och magnetdrift och spänning.

Under vissa omständigheter kan inloppsspridningsrörets flik sitta fast. En inloppsspridningsrengörare kan användas för att lösa upp kolinnehållet och frigöra löparefliken.

Behöver du hjälp med en P2005-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Symtom på en dålig eller felaktig Kickdown-kabel

Symtom på en dålig eller felaktig Kickdown-kabel

Att ha en motor och överföring som arbetar harmoniskt är avgörande för effektiv körning. En komponent som hjälper båda drivsystemen att kommunicera är......

Nästa Artikel

Barnsäkerhetslagar i North Carolina

Barnsäkerhetslagar i North Carolina

I North Carolina är alla i ett motorfordon enligt lag skyldiga att antingen bära säkerhetsbälte eller fasthållas ordentligt i ett barnsäkerhetssäte. Det......