P Shift Solenoid F Control Circuit High | 2018 | artiklar

P Shift Solenoid F Control Circuit High


P-koddefinition

P-koden identifierar ett problem i en automatisk växellåda i växlingssolenoid F-kretsen och sätter koden.

Vad P-koden betyder

A P kodar den OBD-II generiska koden för ett problem mellan transmissionsstyrmodulen och styrkretsen för shift solenoid F som är hög i ECM- eller motorstyrmodulminnet.

Vad detta innebär är att driften av den automatiska växellådan är nedsatt eftersom TCM, vid växling genom specifika växelkvoter (aktivering eller avaktivering) byter solenoider för att driva kopplingar eller bryts i överföringen, möter en misslyckad kontroll. TCM kommer att kontrollera magnetventilernas funktion genom att testa motstånd och hastighetssensorer. Om en kontroll misslyckas, vilket är vad som händer när högkoden för shift solenoid F kontrollkretsen visas, inaktiverar den den kretsen.

Vad orsakar P-koden?

Det finns några vanliga orsaker till P-koden, och de inkluderar:

  • Förlängd fordonslager där ledningsnät och isolering försämras eller förstörs av skadedjur
  • Dåligt reparationsarbete där en tekniker misslyckades med att sätta iväg sitter ordentligt under en utbyte av radiator eller cylinderhuvud
  • Felaktig ledning
  • Utbränd solenoid

Vad är symtomen på P-koden?

En P-kod kommer med några skrämmande symtom som kan innebära att föraren inte kan driva fordonet i "D" -läget. De kan också inte använda andra redskap, eller uppleva mycket dålig acceleration, hög motorvarvning i växel och hårdskiftning eller dålig bränsleekonomi. Fordonet anger också koden.

Hur diagnostiserar en mekaniker P-koden?

Diagnostiken för P kräver en digital ohmmätare och kopplingsschemat för fordonet. Kretsarna kommer att kontrolleras mellan TCM och överföringen, och en selekontroll görs. Alla kontakter kontrolleras och en kretskontroll görs också. Diagnosen söker även efter ECM-fel, öppna kretsar och en kontroll av solenoiden. Om inga problem upptäcks kan det vara transmissionsenhetens inre sele och solenoiden.

Hur seriös är P-koden?

P-koden kan enkelt förhindra att fordonet körs. Det kan till och med göra det omöjligt att växla in i "D" -utrustningen eller andra växlar under drift. Det faktum att det också kan leda till hög revving vid växling av växlar innebär att det finns allvarliga risker för motorskador eller till och med katastrofala skador vid användning av fordonet medan den registrerar denna kod.

Vilka reparationer kan fixa P-koden?

För att adressera P-koden rekommenderas följande reparationer:

  • Utför en elektrisk kontroll med en digital ohmmätare och fordonets kopplingsschema, titta på kretsarna mellan TCM och själva överföringen.
  • Kontrollera kabelnätet som börjar vid ECM och TCM och följ dem till överföringen. Leta efter indikationer på skador och reparationer. Kontrollera kontakter och mellanliggande kontakter.
  • Kontrollera kretskortet med knappen av med hjälp av den digitala ohmmätaren för att bestämma kretsarna som är ansvariga för växlingssolenoiden F. Utför ett motståndstest från ECM eller TCM till solenoiden och selen. Om det finns acceptabelt motstånd kan det vara att ECM är problemet.
  • Kontrollera seleen för kontinuitet genom att ta bort överföringsanslutningen och mätmotståndet vid TCM-kontakten.
  • Kontrollera solenoiden genom att mäta dess motstånd vid kontakten, och om det är acceptabelt är det troligt att en reparation av underarmar behövs.

Ytterligare kommentarer för överväganden om P-koden

Kretskontrollerna är avsett att bestämma om det finns en öppen solenoid som klandrar eller om det finns en paus i underhöljet. Ett sista steg i reparationen kan vara att bänkstanna den aktuella magnetventilen med hjälp av en bygel för att säkerställa att den är funktionell.

Behöver du hjälp med en P-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Hur får man Ford-återförsäljarcertifierad

Hur får man Ford-återförsäljarcertifierad

Med så många Fordon på vägen idag, och mer säljs varje dag, finns det en stor efterfrågan på biltekniker som är Ford-återförsäljare certifierade.......

Nästa Artikel

Hur man förvränger en bil

Hur man förvränger en bil

Ett populärt sätt att skaffa pengar till en välgörenhet, skola eller ideell är att tomla ett fordon. Denna typ av lotteri kan dra i stora folkmassor som......