P0901 OBD-II Problemkod: Kopplingsdonets kretsområde / Prestanda | 2018 | artiklar

P0901 OBD-II Problemkod: Kopplingsdonets kretsområde / Prestanda


P0901 koddefinition

När PCM (drivaggregatens styrmodul) detekterar att kopplingskontaktkretsen inte utförs inom det av tillverkaren bestämda intervallet, kommer det att registrera en P0901-kod och tända kontrollampan.

Vad P0901-koden betyder

I en helautomatisk eller halvautomatisk växellåda (SAT) bestämmer fordonet den bästa tiden att skifta när TCM (överföringsmodul) får de korrekta insignalerna och skickar ett kommando till kopplingsmanöverdonet. Om PCM får en ingångssignal som identifierar ett problem med kopplingstillverkarens prestanda lagras koden.

Vad orsakar P0901-koden?

De vanligaste orsakerna till att en P0901-kod lagras inkluderar:

  • Ett felaktigt kopplingsmanövreringsdon
  • En öppen krets till kopplingsmanöverdonet
  • En lös eller bortkopplad mark
  • En felaktig magnetventil
  • Ett problem med TCM eller PCM (sällsynt)

Vad är symtomen på P0901-koden?

I de flesta fall, förutom att belysningen av Check Engine-ljuset, kommer föraren generellt att märka hårdskiftande. Kopplingen kan också misslyckas att ingripa eller lossna.

Hur diagnostiserar en mekaniker P0901-koden?

Efter att ha bestämt närvaron av P0901-koden och eventuella relaterade koder (P0900) är också en gemensam kod som visas i förhållande till P0901-koden, liksom P0902 och P0903. Om en P0900-kod detekteras ska den adresseras före P0901-koden, eftersom det kan lösa den underliggande frågan.

Efter diagnos av koden som registrerats av PCM, kommer mekaniker att ta en rad diagnostiska steg för att hitta problemet och åtgärda det. Efter att ha tagit varje steg och gör varje reparation, kommer de att rensa alla koder och retesta systemet.

Vanliga misstag vid diagnos av P0901-koden

De vanligaste misstag som är förknippade med en P0901-kod innebär att man inte inspekterar systemet noggrant och antar att kopplingsmanövreringen är orsaken till problemet. Om den faktiska orsaken är en öppen eller kortsluten krets kan fixen vara mycket enklare och billigare.

Hur seriös är P0901-koden?

Oavsett om du har en halvautomatisk eller automatisk växellåda i din bil är det viktigt att ditt fordon kan växla vid rätt tidpunkt och varvtal. Om kopplingsmanöverdonet inte fungerar på något sätt kan detta leda till ett antal problem som lätt kan göra dig i fara när du kör ditt fordon.

Vilka reparationer kan fixa P0901-koden?

De vanligaste reparationerna som kan fixa en P0901-kod inkluderar:

  • Byte av kabelnätet för kopplingsmanövreringen
  • Återanslutning av en lös eller bortkopplad mark
  • Byte av en defekt solenoid
  • Byta eller omprogrammera PCM eller TCM (sällsynt)

Ytterligare kommentarer för överväganden om P0901-koden

P0901-koden indikerar att det finns ett signifikant problem i ditt transmissionssystem som behöver åtgärdas omedelbart. Förutom att det är omöjligt att skicka ett OBD-II-utsläppstest när kontrollampan tänds, kan den här koden ge upphov till allvarliga problem för motorn, samt att du ställer dig i farliga situationer under körning.

Behöver du hjälp med en P0901-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Hur man köper en bra kvalitetsstyrningskolumn

Hur man köper en bra kvalitetsstyrningskolumn

Din rattstång är en del av det övergripande styrsystemet, och medan det kanske inte ser ut som mycket är det viktigt att du håller bilen på vägen och......

Nästa Artikel

10 bästa märken för verktyg för bilverktyg

10 bästa märken för verktyg för bilverktyg

Oavsett om du är en erfaren år i din karriär inom biltekniker eller bara börjar på vägen - kanske till och med i auto mekanikskola, finns det en sak du......