P0832 Kopplingspedal Switch En Circuit High | 2018 | artiklar

P0832 Kopplingspedal Switch En Circuit High


P0832 koddefinition

En P0832-kod betyder att drivaggregatens styrmodul känner igen ett fel i kopplingslägesgivarkretsen. Den ska bara visas i manuella växellådor. Skulle det spela in i ett automatiskt överföringsfordon är det ett tecken på att PCM-funktionen inte fungerar.

Vad P0832-koden betyder

När P0832 framträder betyder det en OBD-II generisk kod som beskriver onormal spänning och / eller motstånd som kommer från kopplingslägesgivarkretsen. Det betyder att starteren inte kan engagera sig.

Vad orsakar P0832-koden?

Det finns bara några skäl för att P0832-koden ska visas, och de är:

  • En defekt kopplingslägesgivare
  • En kopplingslägesgivare som är feljusterad
  • Kablar eller elektriska kontakter som är kortade, korroderade eller öppna

Vad är symtomen på P0832-koden?

P0832-koden kan ha absolut inga symptom, med undantag av att kontrollampan lyser. Å andra sidan kan ett fordon inte kunna starta, och ett fordon med manuell växellåda kan plötsligt få motorn att starta utan att kopplingen trycks ned.

Hur diagnostiserar en mekaniker P0832-koden?

För att korrekt diagnostisera P0832 använder en mekaniker OBD-II skanner och dess FRYSTA DATA att lära sig när koden spelades in, samt att titta på några andra koder som finns i datamängden. Nästa steg är att återställa felkoderna och ta fordonet på ett vägprov för att se om koden återkommer.

Om så är fallet utför teknikerna en visuell inspektion av de anslutna kablarna, se om något som hör samman med kretsen visar tecken på slitage, frånkoppling, skada, kortslutning och mer. Nödvändiga reparationer görs, och fordonet testades för att se om koden fortfarande visas. Om så är fallet går tekniken sedan vidare till sensorreparation.

Vanliga misstag vid diagnos av P0832-koden

P0832 är specifik och diagnostiska fel är inte vanliga. Ett fel som uppstår är när en tekniker felaktigt identifierar solenoiden eller startmotorn som problemet, istället för kopplingslägesgivaren, vilket leder till en misslyckad reparation.

Hur seriös är P0832-koden?

P0832-koden kan faktiskt lämna ett fordon oanvändbart och kan inte startas. Det är mycket allvarligt, men det kan också ta några cykler tills det får kontrollen motorns ljus att ingripa. Det kan också vara farligt om fordonet börjar tända utan att kopplingen är nedtryckt.

Vilka reparationer kan fixa P0832-koden?

Reparationer för P0832-koden inkluderar:

  • Testa fordonet med OBD-II-skannern och återställa felkoderna innan du tar fordonet på vägprov för att avgöra om P0832-koden har rensats. Om inte, gör mekanikern ytterligare bedömningar.
  • Visuell inspektion av alla elektriska anslutningar görs och eventuella reparationer och byten görs. Detta inkluderar ledningar, komponenter, säkringar och anslutningar som visar tecken frånkoppling, skada, kortslutning eller korrosion. När reparationer är färdiga, diagnostiseras fordonet igen för att se om detta har tagit upp problemet.
  • Om inte, måste mekanikern först kontrollera batterispänningen för ingångssidan på sensorn. Om ingen spänning detekteras av den digitala ohmmätaren måste mekanikern koppla bort de relaterade styrmodulerna och utvärdera kopplingarna mellan kopplingspositionssensorns säkring och ingångskretsen. Om det inte finns någon kontinuitet, måste kretsarna återställas.
  • Om detta inte är problemet är nästa steg att koppla in kopplingen och testa på sensorns utmatningssida. Om det inte finns någon spänning upptäckt, byt ut sensorn.
  • Om det skulle finnas spänning på båda sidor är problemet PCM. Kontrollera anslutningen och motståndet mellan PCM och strömbrytaren.

Ytterligare kommentarer för överväganden om P0832-koden

PCM-problem kan uppstå, men tänk på dem som det sista möjliga svaret, eftersom det är mycket vanligare att sensorns kretsar upplever fel och brister.

Behöver du hjälp med en P0832-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Hur man bygger en huvudvärk rack för din pickup truck

Hur man bygger en huvudvärk rack för din pickup truck

Huvudvärkstativet är något som vanligtvis ses på kommersiella fordon och det används för att skydda baksidan av trucken på trucken. Det skyddar det genom......

Nästa Artikel

Barnsäkerhetslagar i Colorado

Barnsäkerhetslagar i Colorado

I Colorado, som i andra stater, finns säkerhetsbälten på plats för att skydda passagerarna i motorfordon. När dessa passagerare är för unga för att......