P0769 OBD-II Problemkod: Skift Solenoid D Intermittent | 2018 | artiklar

P0769 OBD-II Problemkod: Skift Solenoid D Intermittent


P0769 koddefinition

När en onormal spänningsavläsning detekteras av PCM i shift solenoiden D, kommer P0769-koden att lagras.

Vad P0769-koden betyder

Shift-solenoider är en del av det system som hanterar vätsketransferen mellan kretsar och gör det möjligt för ett fordon att retardera och accelerera. Dessa solenoider är viktiga för att uppnå den befintliga fordonshastigheten och för att man ska kunna optimera motorens prestanda. Om en magnetventil (i detta fall växlingssolenoid D) inte fungerar korrekt, kommer PCM att lagra P0769-koden.

Vad orsakar P0769-koden?

De vanligast observerade orsakerna till P0769-koden är:

 • Felaktig växlings solenoid
 • Interna fel i överföringen
 • Låg transmissionsvätska
 • Smutsig eller förorenad transmissionsvätska
 • Blockerade transmissionsfluidpassager
 • Öppna eller kortväxelsensol D-ledningsnät
 • Dålig elektrisk anslutning inom solenoid D-kretsen
 • En felaktig PCM eller TCM, i mycket sällsynta fall

Vad är symtomen på P0769-koden?

Förutom den upplysta kontrollampan, kan vissa fordonsägare observera:

 • Minskade bränsleeffektivitet.
 • Hård skiftande.
 • Överföringsglidning eller överhettningsöverföring.
 • Underlåtenhet att flytta in eller ut ur ett visst redskap.

Dock kan vissa fordonsägare observera inga symptom alls.

Hur diagnostiserar en mekaniker P0769-koden?

Efter att ha verifierat koden med en OBD-II-skanner, bör mekanikern börja med att inspektera transmissionsvätskan. Om vätskan är för låg måste den fyllas på igen; Om vätskan verkar smutsig eller luktar, måste systemet spolas och fyllas på med rent vätska. Efter detta, och någon annan potentiell reparation är slutförd, ska P0769-koden rensas från systemet, och en retest ska utföras. Om koden inte återkommer har mekaniker framgångsrikt diagnostiserat problemet.

Om koden återkommer, är nästa steg att inspektera alla elektriska komponenter och byta ut eller reparera alla som är skadade, lös, korroderade eller på annat sätt oanvändbara. Inspektioner av hydraultrycket, shift solenoidfunktionen och alla relaterade kretsar kommer att utföras nästa tills den felaktigt fungerande komponenten hittas.

Vanliga misstag vid diagnos av P0769-koden

Det vanligaste misstaget som görs vid diagnos av P0769-koden ersätter själva växlingssolenoiden, i stället för att först kontrollera kretskomponenterna för elektriska problem.

Hur seriös är P0769-koden?

Även om symptom inte är närvarande, om P0769-koden detekteras, ska den hanteras omedelbart. Denna kod indikerar ett problem som direkt påverkar fordonets funktion och kan innebära att fordonet kanske inte fungerar längre eller att dyra reparationer kommer att behövas på vägen.

Vilka reparationer kan fixa P0769-koden?

Adressering av P0796-koden kan innefatta:

 • Byte av felaktig växlingsenoid
 • Reparera interna fel i överföringen
 • Påfyllning av låg, smutsig eller förorenad transmissionsvätska
 • Rensning av blockerade transmissionsfluidskanaler
 • Byte av öppen eller kort växelspänning
 • Reparera dålig elektrisk anslutning inom solenoid D-kretsen
 • Byte av felaktig PCM eller TCM, i mycket sällsynta fall

Behöver du hjälp med en P0769-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Hur uppvärms Windows Work?

Hur uppvärms Windows Work?

Utsidan av bilens fönster är utsatta för hårda miljöelement, inklusive: Stone chips Vägavfall Smuts Bird droppings Snö och is Fördelarna med uppvärmda......

Nästa Artikel

P3486 OBD-II-problemkod: Cylinder 11 Avgasventilstyrning

P3486 OBD-II-problemkod: Cylinder 11 Avgasventilstyrning

P3486 koddefinition När en P0346 problemkod lagras signalerar det att drivaggregatmodulen (PCM) har upptäckt ett problem i cylinder 11 som är förknippad......