P0654 OBD-II-problemkod: Motoromvandlingsfelets kretsfel | 2018 | artiklar

P0654 OBD-II-problemkod: Motoromvandlingsfelets kretsfel


P0654 koddefinition

P0654-koden lagras när PCM upptäcker en spänningsavläsning från motorns RPM-utgångskrets som inte ligger i linje med det acceptabla intervallet som bestäms av tillverkarens specifikationer.

Vad P0654-koden betyder

Under drift övervakas motorhastigheten av PCM genom flera komponenter. En av dessa är Motor RPM Output Circuit, som skapar en signal genom en jordningsprocess som innebär en drivrutin (en intern växel). Varje förare övervakas av PCM genom en fellinje och skickar spänningsavläsningar till PCM för jämförelse med tillverkarens specifikationer. Om spänningen är för hög eller för låg jämfört med vad den ska vara under de aktuella driftsförhållandena kommer PCM att lagra P0654-koden.

Vad orsakar P0654-koden?

Den vanligaste orsaken bakom P0654-koden är en defekt i systemkretskortet, såsom lösa eller korroderade kablar eller lösa eller trasiga elektriska kontakter.

Andra orsaker kan innefatta:

 • Ett felaktigt instrumentkluster
 • En öppen eller kortsluten instrumentklyftanordning
 • En felaktig tachometer
 • En dålig vevaxel eller kamaxel sensor
 • En felaktig PCM, i sällsynta fall

Vad är symtomen på P0654-koden?

För det mesta blir det upplysta Check Engine-ljuset det enda symptom som fordonsägaren kommer att observera; emellertid kan en inoperativ eller oregelbunden tachometer och eventuellt ett startförhållande också inträffa.

Hur diagnostiserar en mekaniker P0654-koden?

För att diagnostisera P0654-koden bör mekanikern börja med att verifiera koden med en OBD-II-skanner. När koden har verifierats bör de göra en visuell inspektion av alla elektriska komponenter, såsom ledningar och kontakter. Eftersom felaktiga elektriska komponenter är den troligaste orsaken till den här koden krävs en grundlig undersökning. Efter att ha försäkrat att några lösa, korroderade eller brutna komponenter repareras, bör koden rensas från PCM och systemet ska testas igen.

Om koden kommer tillbaka efter denna reparation har mekanikern diagnostiserat en mer komplicerad fråga inom motorens RPM-utgångskrets eller relaterade komponenter. En specialiserad scanner, som en Autohex, kan behövas för att ange det exakta området som orsakar problemet. Mekanikern bör fortsätta kontrollera varje komponent för spänningsavläsningar, jämföra dem med tillverkarens specifikationer tills de har upptäckt komponenten eller sensorn som inte fungerar korrekt.

Vanliga misstag vid diagnos av P0654-koden

Mekanikerna rapporterar oftast att en felaktig takometer beror på att PCM-drivaren faktiskt hade fel.

Hur seriös är P0654-koden?

Om P0654-koden detekteras representerar den ett problem som bör adresseras direkt. Koden betyder att motorvarvtalet inte kan kontrolleras korrekt, vilket kan leda till större problem eller farliga körförhållanden.

Vilka reparationer kan fixa P0654-koden?

För att fixa P0654-koden kan en tekniker försöka flera typer av reparationer. Dessa inkluderar:

 • Reparera eventuella defekter i systemkretsen, byt ut lösa, korroderade eller brutna elektriska komponenter efter behov.
 • Byt ut ett felaktigt instrumentkluster.
 • Reparera en öppen eller kortsluten instrumentgrupp.
 • Byt ut en felaktig takometer.
 • Byt ut en dålig vevaxel eller kamaxelgivare.
 • Byt ut en felaktig PCM, i sällsynta fall.

Ytterligare kommentarer för överväganden om P0654-koden

Om problemet visar sig vara en dålig vevaxel eller kamaxelsensor, och delen måste bytas ut, rekommenderade de flesta tillverkare att byta båda samtidigt. Dessa sensorer fungerar bäst när de bär på samma gång.

Behöver du hjälp med en P0654-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

Förstå underhållsbehov för Toyota underhåll

Förstå underhållsbehov för Toyota underhåll

De flesta Toyota-fordon är utrustade med ett elektroniskt datorsystem som är kopplat till instrumentbrädan, som berättar förare när något i motorn......

Nästa Artikel

Så här överför du en biltitel i Mississippi

Så här överför du en biltitel i Mississippi

Eftersom en biltitel bevisar ägande av fordonet är det viktigt att titeln överförs när äganderätt ändras. Om du köper en bil från en privat säljare i......