P0513 OBD-II Felkod: Felaktig startspärr | 2018 | artiklar

P0513 OBD-II Felkod: Felaktig startspärr


P0513 koddefinition

När P0513-felkoden visas, indikerar den att drivaggregatens styrmodul har funnit ett problem med startspärren ID.

Vad P0513-koden betyder

Det finns tre olika element som fungerar tillsammans som ett medel för att autentisera identiteten på fordonets startspärrnyckel. Dessa inkluderar drivrutinsgränssnittsmodulen, eller PIM, kroppskontrollmodulen eller BCM, och drivmodulens styrmodul eller PCM. Om nyckelidentiteten inte är densamma som den programmerade identiteten kommer en felkod att lagras och funktionsindikatorlampan skulle kunna tändas.

Vad orsakar P0513-koden?

Följande är några av de vanligaste orsakerna till P0513-koden.

  • Felaktig startspärr
  • Dålig elektrisk anslutning för immobiliseringskretsens komponenter
  • Felaktig antenn för startspärren
  • Felaktig startspärrkontrollenhet

Vad är symtomen på P0513-koden?

De som har P0513-felkoden lagrad på sitt fordon kommer ofta att upptäcka att deras kontrollmotorljus är tänt, liksom deras säkerhetsljus. Dessutom kan motorn vara svårare att starta och i allvarliga fall kan det inte starta alls.

Hur diagnostiserar en mekaniker P0513-koden?

Diagnos av P0513-koden börjar med mekanikern som ansluter hans eller hennes avsökningsanordning till fordonets inbyggda dator. De kommer att kolla efter de lagrade felkoderna och återställa sedan koden. Efter att ha återställt koden vill de köra fordonet för att se om koden returnerar. Om koden returnerar vet de att de har ett verkligt problem snarare än en falsk kod.

De kan sedan börja titta på de faktiska problemen som skulle leda till att koden visas, till exempel den defekta startspärrantennen eller felaktigt startspärr. Mekanik bör börja med de enklaste potentiella problemen först och sedan arbeta upp.

Vanliga misstag vid diagnos av P0513-koden

Ibland kan en mekaniker förbise det faktum att felet faktiskt orsakas av ett problem med startspärren. I stället kan de titta på tändcylindern eftersom fordonet har problem med att starta eller inte kommer att börja alls. De kan faktiskt ersätta tändcylindern och ta reda på att koden förblir och att de har ett annat problem. I de flesta fall har problemet att göra med nyckeln.

Hur seriös är P0513-koden?

P0513-koden kan faktiskt vara ganska allvarlig. I vissa fall kan det enda problemet vara ett upplyst Check Engine Light eller en servicemotor som snart kommer att lysa. Emellertid är problemen oftast lite svårare. Människor kan ha problem när det gäller att starta fordonet, och i vissa fall börjar det inte alls. Att ha ett fordon som inte startar innebär att man inte kommer till och från jobbet, inte kan hämta barnen, inte få mat och mer. Därför är det mycket viktigt att ta hand om detta problem så snabbt som möjligt.

Vilka reparationer kan fixa P0513-koden?

Följande är några av de vanligaste typerna av reparationer och korrigeringar för P0513-koden.

  • Skanna systemet, återställ koderna och kör sedan fordonet för att se om koderna återvänder
  • Sätt tillbaka startspärren
  • Testa cylindern om startspärren inte är problemet
  • Byt tändcylindern efter behov

Ytterligare kommentarer för överväganden om P0513-koden

P0513 problemkoden har potential att orsaka några allvarliga problem för dem som kör sina fordon. Om de inte startar eller de är svåra att starta, är det en enorm fråga som måste repareras så fort som möjligt. Denna kod, liksom någon annan kod lagrad i fordonet, ska ses av en mekaniker och repareras.

Behöver du hjälp med en P0513-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

P2250 OBD-II Problemkod: O2 Sensor Ref Volt Circuit High Bank 2 Sensor 1

P2250 OBD-II Problemkod: O2 Sensor Ref Volt Circuit High Bank 2 Sensor 1

P2250 koddefinition P2250-felkoden detekterar ett problem med uppströmssyreflektorns spänningskrets i bank 2. Vad P2250-koden betyder P2250-koden är en......

Nästa Artikel

P2062 OBD-II-problemkod: Reducerande matningskontrollkrets öppet

P2062 OBD-II-problemkod: Reducerande matningskontrollkrets öppet

P2062 koddefinition Reductant Supply Control Circuit Open Vad P2062-koden betyder Den här koden betyder motorns styrmodul (ECM), eller motorns styrmodul......