P0296 OBD-II Problemkod: Cylinder 12 Bidrag / Balansfel | 2018 | artiklar

P0296 OBD-II Problemkod: Cylinder 12 Bidrag / Balansfel


P0296 koddefinition

P0296-koden betyder att PCM upptäcker att spänningsavläsningen för bränsleinsprutningskretsen i cylindern 12 inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer.

Vad P0296-koden betyder

En del av bränsleinsprutningssystemet i cylindrarna är en vevaxel. Motorstyrmodulen, eller ECM, mäter hastigheten vid vilken vevaxeln accelererar för att ge en spänningsavläsning till PCM. PCM jämför denna läsning enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa att bränsleinsprutningssystemet fungerar korrekt. Om värdena för cylinderns 12 drift inte matchar, lagrar PCM P0296-koden.

Vad orsakar P0296-koden?

I många fall är bränsleinsprutaren antingen smutsig, inkopplad eller felaktig. Bränsleinsprutaren kan dock vara öppen eller kortsluten. Andra orsaker kan innefatta:

  • Dålig elektrisk anslutning i bränsleinsprutningskretsen
  • Skadad, korroderad eller lös ledning, kontakter eller andra elektriska komponenter
  • Felaktig bränsleinsprutningsdrivrutin i PCM

Vilka är symtomen på P0296-koden?

P0296 åtföljs ofta av minskad motorprestanda, inklusive en grov tomgång, en felaktighetsmotor och en hakig acceleration. Kontrollampan lyser på och koden lagras i PCM. Det kan också finnas en märkbar minskning av bränsleekonomin.

Hur diagnostiserar en mekaniker P0296-koden?

Med en OBD-II-skanner bör mekanikern börja med att verifiera koden och abstrahera andra koder från PCM för att säkerställa att det inte finns ett större problem. Det första diagnostiska testet bör vara en visuell inspektion av alla elektriska komponenter, inklusive ledningar och kontakter. Om någon av dessa komponenter är skadad, lös eller saknas, ska de repareras eller bytas ut.

Efter att ha utfört denna rutin ska koden rensas från PCM, och systemet bör testas igen. Om koden lagras i PCM igen har mekaniker framgångsrikt diagnostiserat ett problem inom bränsleinsprutningssystemet och kan börja reparera.

Vanliga misstag vid diagnos av P0296-koden

Det enda kända misstaget som vanligen görs när man adresserar P0296-koden ersätter PCM och tänker på att problemet ligger i en felaktig förare, för tidigt i diagnos- och reparationsprocessen. Det är väldigt sällsynt att PCM är fel, och mycket mer sannolikt att problemet är en enkel fråga om kortslutna kretsar eller felaktiga bränsleinsprutare.

Hur seriös är P0296-koden?

Eftersom P0296-koden direkt hänför sig till driften av en fordonscylinder anses denna reparation vara mycket allvarlig. Om bränsle inte levereras till cylindern ordentligt, kan det leda till misslyckande och total överföringsfel. När P0296-koden detekteras, bör denna fråga adresseras direkt.

Vilka reparationer kan fixa P0296-koden?

För att reparera orsaken till P0296-koden finns det många saker som en mekaniker kan göra. Dessa inkluderar:

  • Spola, reparera eller byt ut en smutsig, pluggad eller defekt bränsleinsprutare.
  • Reparera eller byt ut en öppen eller kortsluten bränsleinsprutare.
  • Reparera eller byt ut skadade, korroderade eller lösa kablar, kontakter eller andra elektriska komponenter.
  • Byt ut en felaktig PCM.

Efter varje reparation är det viktigt att rensa koden från PCM och ompröva detta system. Denna process eliminerar funktioner eller komponenter och begränsar problemet tills den verkliga orsaken finns. Dessutom måste alla andra koder som lagras i PCM åtgärdas, särskilt om de också hänför sig till bränsleinsprutningssystemet. Två eller flera koder skulle kunna ingå i en större fråga.

Behöver du hjälp med en P0296-kod?

Vermin-Club erbjuder certifierad mobilmekanik som kommer till ditt hem eller kontor för att diagnostisera och reparera ditt fordon. Få en offert och boka ett möte online eller prata med en servicerådgivare på 1-800-701-6230.

Tidigare Artikel

P2405 OBD-II Problemkod: EVAP Läckdetektering Pumpstyrkrets Låg

P2405 OBD-II Problemkod: EVAP Läckdetektering Pumpstyrkrets Låg

P2405 koddefinition Evaporative Emission Control System (EVAP) Läckdetektering Pump Control Circuit Low Vad P2405-koden betyder P2405 är en OBD-II......

Nästa Artikel

Guide till Colored Curb Zones i Tennessee

Guide till Colored Curb Zones i Tennessee

Förare i Tennessee måste uppmärksamma vägens lagar medan de är ute och kör, men de måste också se till att de känner till och förstår alla......