Hur får man en körkort från Maine | 2018 | artiklar

Hur får man en körkort från Maine


För att kunna börja köra på vägarna i Maine måste vuxna under 21 år gå igenom det utbildade körkortstillståndet, som börjar med en lärandes tillstånd. Med körkortet tillåter de som är minst 15 år att börja köra under tillsyn för att öva säker körning innan de får full körkort. För att få tillståndet måste du följa vissa steg. Här är en enkel guide för att få en Maine-förarens instruktionsbevis:

Lärarens tillstånd

Eleverens tillstånd i Maine är ett instruktionsförarbevis som gör det möjligt för alla som är minst 14 år att börja använda ett fordon juridiskt. När föraren har haft tillståndet i minst sex månader och har fyllt minst 16 år, kan de ansöka om ett standard körkort.

Under körning med ett Maine instruktionsbevis måste förare åtföljas av en vuxen som är:

  • Minst 20 år gammal

  • Har haft körkort i minst två år

Under körning under instruktionsperioden måste föräldrar eller vårdnadshavare använda föräldrarnas övervakade färdprogram för körning, som de fått av staten BMV, för att logga in de 70 nödvändiga timmarna av körpraxis som en tonåring kommer att behöva ansöka om sitt vanliga körkort. Minst tio av dessa körtider måste ha skett på natten.

Hur man ansöker

Det finns två sätt att ansöka om ett Maine-körkortstillstånd. Alla förare som är yngre än 18 år är skyldiga att ta en förarens utbildningskurs. När föraren har slutfört kursen kan de ansöka om deras lärandes tillstånd via posten. Följande poster måste ingå:

  • En slutförd ansökan som har skrivits av en förälder

  • En $ 10 check eller order som betalas till "Secretary of State"

  • Ett originalfödelsecertifikat (det kommer att returneras)

  • Avslutningsintyget från förarens utbildningskurs

För förare som är över 18 år är förarens utbildning inte nödvändig. I det här fallet måste föraren komma personligen till BMV, och måste klara både en skriftlig tentamen och en visuell tentamen (som ingår i en standardförarens utbildningskurs). Dessa är de saker som måste tas med till tentamenstillfället:

  • En avslutad ansökan

  • Bevis på Maine uppehållstillstånd och laglig närvaro i USA

  • Ett originalfödelsecertifikat

  • En $ 10 check eller postanvisning betalas till "Secretary of State"

Passerar tentamen

Maine-studentens behörighetstest är gjord av frågor om statsspecifika trafiklagar, säkra körregler och vägskyltar. Maine lägger särskild vikt vid lagar om körning under påverkan på den skriftliga tentamen. Maine Motorist Handbook och Study Guide har all information som krävs för att klara provet. För att få extra övning och bygga självförtroende innan du tar provet finns det många online praktiska tester tillgängliga.

Tidigare Artikel

Hur man bestämmer sig mellan manuell och automatisk överföring

Hur man bestämmer sig mellan manuell och automatisk överföring

Det finns många beslut som måste göras när man köper en ny bil. Allt från att välja en make, modell och trim nivå för att bestämma om uppgradering av......

Nästa Artikel

Hur man tar del i en rivning Derby

Hur man tar del i en rivning Derby

Demolition derbies är händelser med vidsträckta överklagande - glädjande tittare av både könen och alla åldrar. Denna motorsport härstammar i USA och......