Hur man får en EPA-teknikercertifiering | 2018 | artiklar

Hur man får en EPA-teknikercertifiering


I USA regleras luftkonditioneringsreparationer av miljöskyddsmyndigheten eller EPA. Det beror på att köldmediet i systemet är skadligt för miljön om det släpps ut i atmosfären. Därför måste fordonsmekaniker som vill utföra reparationer av luftkonditioneringssystem få en EPA-teknikercertifiering.

För luftkonditioneringsapparater i luften specificerar Clean Air Act kraven i avsnitt 609. Den som utför eller reparerar luftkonditioneringssystem för motorfordon måste slutföra certifieringsprocessen.

EPA-tekniker certifieringsprogram utbildar sina elever om korrekt användning av luftkonditionering reparationsutrustning, bestämmelser om MVAC reparationer, vikten av att återvinna kylmedel och miljöpåverkan av felaktig bortskaffande och hantering av kylmedel.

Följ dessa steg för att få din EPA-tekniker certifiering.

Del 1 av 3: Hitta ett auktoriserat EPA-tekniker certifieringsprogram

Bild: US Environmental Protection Agency

Steg 1: Sök ett EPA-tekniker certifieringsprogram. Det finns många att välja mellan, som du kan hitta på listan på EPA Section 609

De flesta av de faciliteter som erbjuder EPA-tekniker kursen ger online-test, till exempel Greater Cleveland Auto Dealers Association och National Institute for Automotive Service Excellence, eller ASE.

Tips: Vissa program som ASE-programmet erbjuder ett tryckt häfte istället för online-kurs för dem som studerar bättre med pappersbaserad utbildning.

Del 2 av 3: Studie för EPA-tekniker certifiering

Steg 1: Studera den information som krävs för EPA-teknikercertifiering. Gå igenom varje del av kursen noggrant, så kommer du att bli testad på alla delar av kursen.

Aspekter som omfattas av programmet är olika luftkonditioneringssystem för motorfordon, förståelse av kylmedel och deras miljö- och hälsoeffekter, EPA-föreskrifter för biltekniker, alternativa kylmedelsalternativ och ansvarsfull hantering av köldmedier.

  • Notera: EPA-tekniker certifieringsprogrammet lär inte tekniker om reparation av luftkonditioneringsapparater, utan ger utbildning om säker och ansvarlig hantering och bortskaffande av kylmedel.

Del 3 av 3: Ta EPA-tekniker certifieringsquiz

Steg 1: Prenumerera i frågesporten hos en av EPAs online-kursleverantörer. Avgiften för frågesatsen bestäms av anläggningen och inte av EPA, så kostnaderna kan variera, men det är ganska rimligt. När du har betalat för quizen kan du komma åt och slutföra det.

Steg 2: Slutför quizen online. EPA-tekniker certifieringsquiz är 30 frågor, varav du måste få 24 korrekt att passera. Online certifikat kurser kommer omedelbart att informera dig om ett pass eller misslyckande.

Informationen i frågesporten är branschspecifik, så att studera programinformationen är viktig för att säkerställa godkänd kurs.

EPA-tekniker certifieringsprocessen ger den bakgrundskunskap som krävs för att hantera kylmedel säkert i motorfordon. För reparation av fordonets luftkonditionering reparation, kolla in ASEs Automotive Technician-program.

Tidigare Artikel

Veteran och Military Driver Laws and Benefits i Utah

Veteran och Military Driver Laws and Benefits i Utah

Utah ger många fördelar för dem som tjänar eller som tidigare har tjänstgjort i USA: s väpnade styrkor. Dessa fördelar omfattar en mängd olika områden,......

Nästa Artikel

Så här byter du en Backup Light Switch

Så här byter du en Backup Light Switch

Byte av en backup-ljusbrytare är ganska okomplicerad om du vet hur strömbrytaren ser ut och var du kan lokalisera den på ditt fordon. En......